مشخصات محصول

كد: #106558 بانكه هاى كوچك شيشه اى داراى درب واشر دار طرح كدو مناسب براى زعفران ، هل و انواع ادويه ها مناسب براى خرده ريز هاى كشو هر عدد 18,000 تومان .