مشخصات محصول

كد: #106135 گرم نگهدارنده طرح قلبى مناسب براى قورى و انواع ظروف پيركس وارمر خور از جنس شيشه اى بسيار زيبا و يونيك هر عدد فقط 35,000 تومان .